آیا مصرف سیر به پیشگیری از عفونت با کروناویروس جدید کمک می کند؟

 

سیر یک ماده غذایی مفید است که امکان دارد برخی خواص ضد میکروبی را ارائه کند. با این وجود، شواهدی مبنی بر این که خوردن سیر از افراد در برابر کروناویروس جدید محافظت می کند، وجود ندارد.

آیا مصرف سیر به پیشگیری از عفونت با کروناویروس جدید کمک می کند؟